Privacy

Algemeen

Voor elk site bezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacybeleid.

Doeleinden van gebruik

Om toegang tot bepaalde onderdelen van deze website te krijgen kan de gebruiker worden gevraagd om persoonlijke en/of bedrijfsgegevens op te geven. Deze gegevens zullen door BBA Duiven te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld en alleen ten behoeve van de relatie met BBA Duiven worden verwerkt.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen BBA Duiven , haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en overkreditering. Bij deze verwerking van persoonsgegevens kan BBA Duiven samenwerkende partners inschakelen.

BBA Duiven gebruikt zal uw persoonsgegevens nooit gebruiken voor adressenhandel.

Adreswijziging

Relaties zijn verplicht BBA Duiven van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang BBA Duiven geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht bedrijf te voeren op het laatst bij BBA Duiven bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn geleverd.

Beveiligde server

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Links naar andere sites

Op de website van BBA Duiven staan links naar andere websites die buiten het BBA Duiven bereik liggen. Deze links zijn slechts opgenomen als service naar onze relaties. BBA Duiven is noch verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de andere websites, noch voor de privacy bescherming op die sites.

Vragen

U kunt uw eigen gegevens online inzien via uw account overzicht en de gegevens daar zelf corrigeren. Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u contact met ons op te nemen. Bovengenoemde verzoeken ontvangen wij graag via e-mail op info@bbatechniek.nl.